Bestuur

bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Leen van Duijn voorzitter ChristenUnie De Langstraat

Dhr. Leen van Duijn

Voorzitter

voorzitter@delangstraat.christenunie.nl

Mw. Anne de Bruijn - van Helden ChristenUnie De Langstraat

Mw. Anne de Bruijn - van Helden

Secretaris

secretaris@delangstraat.christenunie.nl

---------

Henk Spuijbroek

Penningmeester

penningmeester@delangstraat.christenunie.nl

---------

Willemien Nijzink

Algemeen Bestuurslid

bestuurslid@delangstraat.christenunie.nl

contact
U kunt contact met het bestuur opnemen door een mail te sturen naar bestuur@waalwijk.christenunie.nl (let op, het bericht wordt dan automatisch bij alle bestuursleden bezorgd)