Fractie


fractie

Jan van Groos ChristenUnie Waalwijk

Drs. Jan van Groos

Gemeenteraadslid

jvangroos@waalwijk.christenunie.nl

Wilt u zien wat ik recent gezegd en gestemd heb? Klik hier.

Fractievolgers

Fractievolgers zijn geen lid van de raad maar ondersteunen de fractie bij de voorbereiding op de raadsvergaderingen. Hun vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door iedereen worden bijgewoond. Deze vergaderingen worden gehouden in Zorgcentrum Elzenhoven,  Neem contact op met ons voor de data van vergaderen.

Willem van Veelen ChristenUnie Waalwijk

Willem van Veelen

Fractievolger

wvanveelen@waalwijk.christenunie.nl

--------

Sjany Metz ChristenUnie Waalwijk

Sjany Metz

Fractievolger

smetz@waalwijk.christenunie.nl

 

U kunt contact opnemen met de hele fractie via fractie@waalwijk.christeunie.nl (let op het emailbericht wordt bij alle fractieleden bezorgd)

Vacature: 

Wilt u de fractie graag ondersteunen mail dan voor informatie naar:  vacature@waalwijk.christenunie.nl